Žemdirbių konsultavimas

Ūkininkai, ypač ūkininkaujantys smulkiuose ūkiuose, ir kiti asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurus visoje Lietuvoje ir teikti paraiškas gauti nemokamas individualias konsultacijas ar dalyvauti konsultaciniuose renginiuose – ūkininkų diskusijų grupėse.

Konsultavimo projektas skirtas padėti smulkiems ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, gerinti valdos ekonominę ir aplinkosauginę veiklą, visuose regionuose didinant žemės ūkio veiklos gyvybingumą ir konkurencingumą, įgyvendinti priemones, susijusias su klimato kaita ir ES žaliuoju kursu, taip pat prisidėti prie kitų ES kaimo plėtros politikos prioritetų įgyvendinimo. Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas inovacijų ir skaitmeninio žemės ūkio temoms.

Kas gali dalyvauti?

Dalyvauti gali ūkininkai, ypač ūkininkaujantys smulkiuose ūkiuose, ir kiti asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo  verslo registre.
Žinotina, kad konsultacijų ir renginių, vykdomų iš projekto lėšų, skaičius ribotas, o prioritetas gauti konsultacijas suteikiamas 2020–2021 m. dar negavusiems remiamų konsultacijų. 

Konsultacijų temos

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas

Tiksliojo ūkininkavimo technologijų taikymas, dirvožemio derlingumo išsaugojimas ir gerinimas, integruota augalų apsauga, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės užtikrinimas, produkcijos (pieno, mėsos) kokybės gerinimas, ganyklos, pašarų gamyba ir subalansuotas šėrimas.

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra

Naujos kooperatinės bendravimo formos ir tikslai, bendravimo poreikio nustatymas ir galimybių vertinimas, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) veiklos prognozavimas, plėtros galimybių, investicijų poreikio ir finansavimo galimybių vertinimas.


Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai

Ūkio veiklos finansinė, ekonominė analizė ir rekomendacijos, finansavimo galimybių vertinimas – piniginių srautų planavimas, ūkio veiklos prognozavimas, ūkio plėtros (investicijų poreikio) galimybių vertinimas, darbo kodekso nuostatų įgyvendinimas, gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas ir analizė, mokestinių įsipareigojimų vertinimas ir analizė.

Europos Sąjungos žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimai

Naminių gyvulių šėrimo subalansavimas dėl mažesnio N dujų išsiskyrimo, gyvulių gerovė, aplinkosauga ir ŠESD mažinimas, subalansuota augalų mityba ir trąšų naudojimas ŠESD mažinti, dirvožemio anglies didinimas ir ŠESD mažinimas, ekologinė augalininkystė, ekologinė gyvulininkystė, efektyvus žemės ūkio išteklių naudojimas.

Žemės ūkio technikos priežiūros, pastatų statybos vykdymo ir saugaus žemės ūkio produkcijos gamyboje vykdomų darbų organizavimas ir įgyvendinimas:

Saugaus darbo procesų organizavimas, darbuotojų parengimas saugiai dirbti, profesinės rizikos vertinimas, nelaimingų atsitikimų prevencija ir taikomos priemonės.


VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-243 patvirtintomis „Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklėmis“ (2020 m. gegužės 29 d. Nr. 3D-405 nauja redakcija), įgyvendina Žemdirbių konsultavimo projektą. Žemdirbiai šiemet jau antrą kartą kviečiami dalyvauti projekte. Žinotina, kad konsultacijų ir renginių, vykdomų iš projekto lėšų, skaičius ribotas, o prioritetas gauti konsultacijas suteikiamas 2020–2021 m. dar negavusiems remiamų konsultacijų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-04-01– 2022-12-15

Registracija konsultacijai

.