ŠESD emisijos mažinimas: galimybės ir problemos

Nuotolinis seminaras. Rugsėjo 29 d., 10:00 val.

Klimato kaita yra viena iš pačių aktualiausių aplinkos problemų. Žemės ūkis kartu su transporto ir energijos sektoriais yra pagrindiniai šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) šaltiniai pasaulyje. Pabrėžiama žemės ūkio svarba siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitikime užsibrėžtų klimato kaitos politikos tikslų, kadangi žemės ūkis yra neatsiejamas nuo maisto tiekimo ir poveikio aplinkai mažinimas šiame sektoriuje yra ypač svarbus.

  • ŠESD šaltiniai žemės ūkyje
  • Būdai ir priemonės dujų emisijoms mažinti

Moderatorius ir lektorius prof. dr. Rolandas Bleizgys.

Seminaro programa

10:00 - 10:05

Seminaro pristatymas

prof. dr. Rolandas Bleizgys

10:05 - 10:50

ŠESD emisijos mažinimas: galimybės ir problemos


10:50 - 11:20

Diskusija

.