Projektas „Rūgščių dirvožemių derlumo gerinimas efektyvesniam maisto medžiagų prieinamumui ir augalininkystės produkcijos savikainos pokyčiui‘‘ Nr. 14PA-KK-18-1-03440- PR001

Rūgščių dirvožemių derlumo gerinimas efektyvesniam maisto medžiagų prieinamumui ir augalininkystės produkcijos savikainos pokyčiui

Baigiamoji nuotolinė konferencija

Kviečiame dalyvauti konferencijoje, kurioje pristatysime technologinius sprendimus ūkininkaujantiems rūgščiuose ir sąlygiškai rūgščiuose dirvožemiuose, aptarsime dirvožemio rūgštėjimo priežastis, kalkinių medžiagų svarbą augalų mityboje bei jų parinkimo ir panaudojimo galimybes. Pristatysime skirtinguose Lietuvos teritorijose vykdytų gamybinių bandymų gautus rezultatus ir ekonominius rodiklius.

dr. Romutė Mikučionienė
LŽŪKT Technologinių paslaugų skyriaus vyresnioji augalininkystės specialistė

Petras Kulikauskas
LŽŪKT Tauragės biuro augalininkystės konsultantas

Antanas Mažeika
LŽŪKT Telšių biuro augalininkystės konsultantas

Eugenijus Lukoševičius
LŽŪKT Šalčininkų biuro augalininkystės konsultantas

Konferencijos programa

9:45 - 10:00

Registracija (prisijungimas)

10:00 - 10:10

Sveikinimo žodis

Asta Šakickienė, LŽŪKT Paslaugų pardavimo ir teikimo padalinio vadovė

10:10 - 10:50

Dirvožemio rūgštėjimo priežastys. Kalkinių medžiagų svarba augalų mityboje ir žemės dirbimo poveikis dirvožemio rūgštėjimo procesams. Kalkinių medžiagų parinkimas ir panaudojimas. T. Luotės grupės bandymų rezultatų pristatymas.

dr. Romutė Mikučionienė, LŽŪKT Technologinių paslaugų skyriaus vyresnioji augalininkystės specialistė

10:50 - 11:20

Technologinių sprendimų parinkimas rūgščiuose dirvožemiuose auginamų augalų pasėliuose Telšių r. Bandymų rezultatų pristatymas ir ekonominis vertinimas.

Antanas Mažeika, LŽŪKT Telšių r. biuro augalininkystės konsultantas

11:20 - 11:50

Technologinių sprendimų parinkimas rūgščiuose dirvožemiuose auginamų augalų pasėliuose Šalčininkų r. Bandymų rezultatų pristatymas ir ekonominis vertinimas.

Eugenijus Lukoševičius, LŽŪKT Šalčininkų r. biuro augalininkystės konsultantas

11:50 - 12:20

Technologinių sprendimų parinkimas rūgščiuose dirvožemiuose auginamų augalų pasėliuose Tauragės r. Bandymų rezultatų​ pristatymas ir ekonominis vertinimas.

Petras Kulikauskas, LŽŪKT Tauragės r. biuro augalininkystės konsultantas

12:20 - 13:10

Mokslinė-praktinė diskusija „Probleminių dirvožemių žemėnauda ir kraštotvarkiniai sprendimai“

Moderuoja dr. Romutė Mikučionienė

Dalyvauja: 
Mokslininkai:
dr. Regina Repšienė (LAMMC), doc. dr. Jonas Volungevičius (LDD, VU, LAMMC);

Konsultantai: Eugenijus Lukoševičius (LŽŪKT), Antanas Mažeika (LŽŪKT), Petras Kulikauskas (LŽŪKT);

Ūkininkai: Tomas Balčėnas (Klaipėdos r.), Rimantas Dargis (Telšių r.)

13:10

Atsisveikinimas

Iki konferencijos liko nedaug

00 Dienos
00 Valandos
00 Minutės
00 Sekundės
.